آندیرا

هیچ برند یا شرکتی به تنهایی مفهوم پیدا نمی کند ما یک تیم هستیم و به این با هم بودن افتخار میکنیم.

موسس ، مدیر عامل

جناب آقای رضا رضائیان

Founder and CEO of Andira Advertising Agency Mr.Reza Rezaeian

شریک ارشد ، قائم مقام مدیر عامل

خانوم مینا ملک

Senior Partner, Deputy CEO of Andira Studio Ms.Mina Malek

هیئت مدیریت تیم آلفا

تیم وکلا

Team of lawyers

مدیر حسابداری

accounting manager

مدیر اجرایی تولید

Production Executive Director
Consultants and strategists

مشاوران و استراژیست ها

Consultants and strategists

هیئت مدیریت تیم بتا

تیم دستیاران

Assistant team

تیم حسابداری

Accounting team

مدیر پروژه

project manager

تهیه کنندگان

producers

هیئت مدیریت تیم امگا

Responsible for training

مسئول آموزش

Responsible for training

مجریان طرح

Executors of the project

مدیر امور انسانی و استخدام

Recruitment Manager

مدیر رسیدگی به امور مشتریان

Customer Affairs Manager

تیم تولید

تیم ایده پردازان

Ideation team

تهیه کنندگان

producers

تیم نویسندگان

Writers team

تیم کارگردانی

Directing team

دپارتمان ها

دپارتمان 3D

3D making department

دپارتمان عکاسی

Department of Photography

دپارتمان فیلم سازی

Film Production Department

دپارتمان انیمیشن

Animation Department

دپارتمان طراحی گرافیک

Graphic Design Department

دپارتمان طراحی و توسعه وب

Web Design and Development Department

دپارتمان طراحی و ساخت اپلیکشین

Application design and development department

دپارتمان برنامه نویسی

Programming Department

دپارتمان شبکه های اجتماعی

Social Networking Department

تیم دلتا

تیم تبلیغات

Advertising team

ناظر پخش

Broadcast Supervisor

مدیریت بررسی بازخورد ها ، اصلاح و ارتقا

Manage feedback

چشم سوم

third Eye

هیچ برند یا شرکتی به تنهایی مفهوم پیدا نمی کند ما یک تیم هستیم و به این با هم بودن افتخار میکنیم.