خدمات تبلیغات

آژانس تبلیغاتی آندیرا وظیفه رشد ، تثبیت  و  حفظ نام تجاری شما را به عهده دارد. آندیرا به نمایندگی از برند ها به انجام تخصصی امر تبلیغات میپردازد . پشتوانه ما استفاده از تیمی متخصص ، با تجربه و نامدار در امر تبلیغات است.

مدیریت استراتژی تبلیغات

شامل تصمیم گیری های چند لایه از جمله توسعه استراتژی های تبلیغاتی ، تعیین بودجه تبلیغات ، تعیین اهداف تبلیغاتی ، تعیین بازار هدف و استراتژی رسانه می شود.

مشاوره و تحلیل تبلیغات

پیشنهاداتی برای انتخاب و تعیین برنامه تبلیغاتی بهتر شرکت شما است. همچنین اگر شما در گذشته تبلیغاتی انجام داده باشید به تحلیل نقاط قوت و ضعف آنان میپردازیم.

نظارت تخصصی

شما ممکن است یک بخش تبلیغاتی کوچک با نیروهایی با سطح متفاوت داشته باشید آژانس تبلیغاتی آندیرا بر این افراد نظارت می کند تا تبلیغات خود را به بهترین نحو انجام دهید.

پخش تبلیغات

هر کمپین تبلیغاتی نیاز به دیده شدن دارد و این دیده شدن میتواند از راه های متفاوت باشد. وجه تمایز ما انتخاب بهترین شیوه پخش تبلیغات منحصرا برای جامعه هدف شما است.